Informacion

HORARI D'ATENCIÓ: SECRETARIA, TRESORERIA, BIBLIOTECA - DIMARTS: ¿?- DIVENDRES: 21:30h - 23:00h
E-MAIL: clubmuntanyencterrassa@yahoo.es Tlf: -------------
C/ Alexandre Galí, nº 4. (pisos de l'Agut) 08225 TERRASSA (Barcelona)


miércoles, 1 de noviembre de 2023

30 Octubre 2023 TV3 programa Arrels Esportives

  30 D'Octubre de 2023 TV3 fa en directe un programa "ARRELS ESPORTIVES"

30 de Octubre de 2023 TV3 hace un programa en directo "ARRELS ESPORTIVES"
Desde L'INEFC de Barcelona, el president de la Generalitat, Pere Aragones, va encapçala l'Acte Arrels Esportives, amb el qual el Govern fa un reconeixement a les entitats que celebren aquet any 50, 75,100 i125 anys desde la seva constitucio, l'homenatge es als clubs i les federacins que contribueixen a la promocio i al creixement de l'esport a Catalunya.
Desde L'INEFC de Barcelona, el presidente de la Generalitat, Pere Aragones, encabezo el Acto "Raices Deportivas", donde el Gobierno hace un reconocimiento a las entidades que celebran este año los 50,75,100 y 125 años desde su constitución, el homenaje es a los Clubs y las Federaciones que contribuyen a la promoción y al crecimiento del deporte en Cataluña. 


Enhorabona al nostre Club pels seus 75 anys.
Enhorabuena a nuestro Club por sus 75 años.

No hay comentarios:

Publicar un comentario