Informacion

HORARI D'ATENCIÓ: SECRETARIA, TRESORERIA, BIBLIOTECA - DIMARTS: ¿?- DIVENDRES: 21:30h - 23:00h
E-MAIL: clubmuntanyencterrassa@yahoo.es Tlf: -------------
C/ Alexandre Galí, nº 4. (pisos de l'Agut) 08225 TERRASSA (Barcelona)


sábado, 20 de abril de 2024

COVA URBANA

20 -04-2024  CUEVA URBANA DE TARRAGONA

Avui anem a la Cova Urbana de Tarragona, va ser un dels descobriments mes importants a la fi de la decada dels 90.


Hoy vamos a la Cova Urbana de Tarragona, fue uno de los descubrimientos mas importantes de finales de la decada de los 90.

El 16 de Noviembre de 1996 a conseqüencia d'unes obres per a la construccio d'un edifici al centre de Tarragona, apareixen per casualitat unes galeries que havien estat excavades per la ma de l'home 200A.C. lo mes sorprenen va ser la troballa d'un pou natural i es aqui on comença una aventura d'exploracions i descubriments que encara continua.


El 16 de Noviembre de 1996 a consecuencia de unas obras para la construcción de un edificio en el centro de Tarragona, aparecen por casualidad unas galerías que habían sido excavadas por la mano del hombre 200 antes de cristo, lo mas sorprendente fue encontrar un pozo natural , y es aqui donde comienza una aventura de exploraciones que todavía continua. 


Un altra bona sortida amb grans persones
Otra buena salida con grandes personas.

domingo, 7 de abril de 2024

FERRATA SERRA DE LES CANALS

 06/04/2024 VIA  FERRATA  SERRA  DE  LES  CANALS  K4

Avui Diego, proposa una sortida per fer la Via Ferrata Serra de les Canals(K4), per la zona de Oliana.

Hoy Diego propone una salida para hacer la Via Ferrata Serra de les Canals (K4) en Oliana
Aquesta Via Ferrata te dos sectors, el primer d'iniciacio  (K1-K2) i el segón nivel es un K4, el retorn es fa per la cresta.
Esta Vía Ferrata tiene dos sectores, el primero de iniciación (K1-K2) y el segundo nivel es un K4, el retorno se hace por la cresta.
Un altra gran sortida, amb bona companyia.
Otra gran salida con buena compañia