Informacion

HORARI D'ATENCIÓ: SECRETARIA, TRESORERIA, BIBLIOTECA - DIMARTS: ¿?- DIVENDRES: 21:30h - 23:00h
E-MAIL: clubmuntanyencterrassa@yahoo.es Tlf: -------------
C/ Alexandre Galí, nº 4. (pisos de l'Agut) 08225 TERRASSA (Barcelona)


martes, 21 de febrero de 2023

18 de Febrer de 2023 - Avenc Gran de les Alzines

L'Espeleologia es la ciència que es dedica a estudiar cavitats naturals del subsòl terrestre, cavernes, grutes, cursos subterranis d'aigua. L'espeleologia esportiva es un dels esports més apassionants, ja que ens permet descobrir i gaudir de les belleses del món subterrani.

AVENC GRAN DE LES ALZINES -70m VALLIRANA

 
La espeleología es la ciencia que se dedica a estudiar cavidades naturales del subsuelo terrestre, cavernas, grutas, cursos subterráneos de agua. La espeleología deportiva es uno de los deportes mas apasionantes, ya que nos permite descubrir y disfrutar de las bellezas del mundo subterráneo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario